Служба за управљање кадровима

Следеће анкете су доступне:
За даљу подршку молимо да контактирате Sluzba za upravljanje kadrovima ( podrska@suk.gov.rs ).


The Online Survey Tool - Free & Open Source